Keçmişdə edilmiş sorğuların elektron nüsxələri

Qiymət cədvəli


Xidmətin adı Xidmətin qiyməti (AZN) Tarifin qüvvəyə minmə tarixi
Keçmişdə edilmiş sorğuların elektron nüsxələri • sorğu sayı 0-50,000 olduqda 10,000 AZN • sorğu sayı 50,001-100,000 olduqda 10,000 AZN + 50,000-dən sonrakı hər sorğu üçün 0.10 AZN • sorğu sayı 100,001-500,000 olduqda 15,000 AZN + 100,000-dən sonrakı hər sorğu üçün 0.05 AZN • sorğu sayı 500,000-dən çox olduqda 35,000 AZN + 500,000-dən sonrakı hər sorğu üçün 0.01 AZN Bir müraciət üçün maksimal ödəniş məbləği 40,000 AZN müəyyən edilir. 12 iyul 2018-ci il

* Qiymətlərə ƏDV daxildir


Büro tərəfindən kredit təşkilatlarına keçmişdə edilmiş sorğuların elektron nüsxələrinin əldə edilməsi imkanı da yaradılmışdır ki, bu xidmət vasitəsilə təşkilatlar keçmiş tarixlərdə verilmiş kredit qərarlarının monitorinqini, həmçinin daxili reytinq sistemlərinin yaradılmasını və daha risksiz kredit qərarlarının verilməsi üçün analizlərin aparılmasını həyata keçirə bilərlər.